ЗАЩО ДА ЗАКУПИМ НОВ АПАРТАМЕНТ В ГРАД ХИСАРЯ?

 

Пазарът на недвижимо имущество  предлага богат избор от жилищни имоти. Инвестицията в качествен имот остава и най-сигурната и доходна инвестиция като цяло. Затова и ние – НОВ ДОМ ХИСАР, Ви предлагаме да закупите своя новопостроен апартамент, сега с добро изложение, функционално разпределение и на прекрасно място за живеене – в град Хисар.

За Хисаря (Hisarya) – град намиращ се в Южна България, на София 174 км. от София, на 45км. от Пловдив и на 359 км от гр. Варна. Благоприятният климат и минералната вода привличат хората по тези места от най-дълбока древност. Градът е бил средище на различни народи и цивилизации, които са допринесли за неговата култура и до наши дни. Първите данни за град Хисар датират още от 4-3 век преди новата ера. Град Хисар е основан от Римския император Диоклециан, преди 17 столетия. Той се установявава заради безценните минерални води. През годините по-късно през територията на града минават Траки, Римляни, Славяни, Българи – всички привлечени от невероятното съчетание на климат, минерални извори, природни дадености, местна флора и фауна. Римляните издигнали на това място един от най-големите си градове – Диоклецианопол. Те оценили лечебните качества на минералните извори съвсем рано, затова и най-впечатляващите образци от античната култура в Хисаря, принадлежат именно на тях. През 293 г. при император Диоклециан, античното селище при Хисаря получава статут на град. Тогава започва негово укрепване със здрава каменна стена. Нейните високо запазени останки и днес радват очите на любознателните туристи. По своята оригинална запазеност тази крепостна стена е рядък представител на римската архитектура от Европа. Разкритите масивни жилищни сгради, амфитеатър, бани, търговски комплекси и улици са показател за високото икономическо състояние на града. По-късно през V в. града попада под ударите на хунски нашествия. Сринати са северната и източната крепостна порта, казармените постройки. В края на VI и началото на VII в. той отново е подложен на разрушение. По време на Османското робство околията на град Хисар вземат участие в борбата за освобождение. През 1868г. Левски създава революционен комитет именно в тази област.
Сред културните забележителности на града са основно изградената Крепостна стена с четири входа, като най-известна и “главната” се явява южната наречена “Камилите”. Тя е една и от най-запазените късноримски крепости и е дълга 2315 м. На територията на града има изграден градски исторически музей, а на 20 км. западно от града, се намира с. Старосел, където е разрит Тракийски култов храм.

ЛЕЧЕБНАТА СИЛА НА ВОДАТА В ГРАД ХИСАРЯ

На територията на този малък район бликат общо 22 извора, всеки с различна физико-химична характеристика и температура, която варира от 41 до 52°С. Всички води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с висока алкална реакция с ниска твърдост, бистри, безцветни и с приятни питейно-вкусови качества.

Какви лечебни свойства има водата на Хисар:

Водите се използват за успешно лечение на бъбречни, жлъчни, урологични, стомашно-чревни, чернодробни и заболявания на опорно-двигателния апарат. Много ефективна при пациенти с бъбречно-каменна болест, бъбречни микролитиази и състояния след оперативна интервенция, хроничен пиелонефрит. Добре се повлияват пациенти, страдащи от уринарна инфекция на пикочния мехур и другите уринарни пътища, увреждания при захарна болест, заболявания на храносмилателния апарат, напреднала нефросклероза, подагра и др.
Курорта е изключително подходящ за пациенти с хронични гастрити, язви, увреждане на стомашната лигавица, състояния след операция на язва на стомаха и др. Допълнителни индикации заболявания, придружаващи основното заболяване по профила на курорта (затлъстяване, подагра, инсулинозависим диабет, хронични ставни заболявания, следтравмени състояния на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система, гинекологични заболявания и др).

Хидроминералните ресурси в количествено отношение са доста големи – 62.10 л./сек, а в качествено отношение са подчертано еднородни. Всички попадат в категорията на слабо минерализираните термални води, защото са с минерализация под 1 мг/л.

Видовете водоизточници в находищата са сондажни и каптажни. Дълбочината на сондажите е от 300 до 600 м, а на каптажите е от 4 до 32 м.

По своите физико-химични качества разглежданите води са бистри, безцветни с температура 45 – 52 °С. Характеризират се като хидрокарбонатно-натриеви (алкални) минерални води. При тях съдържанието на СО2, НСОЗ , СОз2″ са в зависимост едно от друго. Хидрокарбонатнo-натриевите (Хисарските) минерални води са комбинирани със SO4Z” и К+ (27 – 45 мг/л сулфати и б – 7 мг/л калций и магнезий), докато съдържанието на хидрокарбонати достига 60 – 70 мгlл, а натрий и калий 70 – 80 мг/л. Под алкалност се разбира активната реакция на минералната вода (рН), която изразява концентрацията на водородните йони. Тя се движи в границите 7,5 – 9,0. По отношение на други елементи като Fe, С1 и други, те са в минимални количества и не могат да дадат отражение относно класификацията на водата. Съдържанието на F е сравнително високо (4,5 – 8,5 мг/л).
В някои извори е повишено съдържанието и на радиоактивния елемент радон, който достига 165 ем./л (каптаж “Момина баня”). Сравнително високо е съдържанието на метасилициева киселина в Хисарския тип вода (45 – 61 мг/л}. Срещащите се спонтанни газове са предимно инертни (азот, неон, аргон, криптон, каинон и др.). Открити са и над 20 микроелемента. Водите в Хисаря са слабо минерализирани – 170-275 мгlл, преобладаващо е съдържанието на хидрокарбонати и натрий. Реакцията на водите е алкална – рН 7,9 – – 9,0. Съдържанието на флуор е 4 – 5 мг./л.

Общо хисарските минерални води са с ниски надгранични стойности на биологично значимите параметри за физиологично-терапевтично-профилактично въздействие върху организма. Това се отнася както до концентрацията на различните химични елементи, така и до радиоактивността на водите. Повишеното съдържание на флуора ограничава питейното им приложение до 30-40 дневен курс. За питейно лечение водите се използват при бъбречни и урологични заболявания, заболявания на стомашно – чревния тракт и чернодробно-жлъчните заболявания. Използването на водите за къпане създава възможност за външно въздействие върху заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични заболявания и заболявания на обмяната на веществата и ендокринната система. Радиоактивността на минералната вода, особено на каптаж “Момина баня” и сондажи № 1 и № 5 дава възможност за провеждане на радонови инхалации. Радонът предизвиква изразено преустройство на клетъчната дейност и на организма в цялост. Упражнява стимулиращо въздействие върху жлъчната секреция и цялостната дейност на черния дроб. С минерална вода се провеждат и иригации за лечение на стoмашно-чревни и гинекологични заболявания.