ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГРАД ХИСАР
ул. Антон Иванов“ В УПИ – II-268, кв. 84

 

Предлагаме апартаменти в новопостроена жилищна сграда, на три етажа с терасовиден етаж, съдържаща общо 11 апартамента със съответните складови помещения, гараж за 3 коли и паркоместа. Теренът към дъното на имота е понижен с 1 м. от реално съществуващият. Постройката е монолитна със стоманобетонна носеща конструкция: основи, колони и плоча и тухлени стени с топлоизолация. Външните стени са с мазилка и каменна облицовка на места. Хидроизолацията над последната плоча с гумирана мембрана върху мергелна вата или XPS, а терасите са с гранитогрес върху мазана, гумирана хидроизолация, замазка за наклон, топлоизолация XPS.

Категория на сградата – V-та.

Показатели за УПИ II-268 и застрояването:
Етаж-1 – апартаменти – 186 м2
Етаж-1- апартаменти – 190 м2
Етаж-2 – апартаменти – 205 м2
Етаж-3 – апартаменти – 205 м2
Терасовиден етаж – складови помещения
Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №7 95 м2
Площ на УПИ 494 м2, 500 м2 по нот.акт
ЗП 186 м2
РЗП участващо в Кинт 600 м2
Пл. 37%
Кинт 1.2
Позел. 54.8%